2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Electricitat (2002)
 Assignatures
  CÀLCUL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) CÀLCUL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES Codi 17101015
Ensenyament
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Electricitat (2002)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 3 3 Troncal Tercer Primer
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Eng. Electrònica, Elèctrica i Automàtica
Coordinador/a
GARCÍA AMORÓS, JORDI
Adreça electrònica lluis.massagues@urv.cat
jordi.garcia-amoros@urv.cat
Professors/es
MASSAGUÉS VIDAL, LLUÍS
GARCÍA AMORÓS, JORDI
Web http://moodle.urv.net
Informació rellevant Dimensionament i càlcul dels principals paràmetres constructius de les màquines elèctriques.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent