2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Electricitat (2002)
 Assignatures
  EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR
DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR Codi 17101017
Ensenyament
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Electricitat (2002)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 1.5 4.5 Troncal Primer Primer
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Enginyeria Mecànica
Coordinador/a
GOMIS SÁNCHEZ, JORDI
Adreça electrònica jordi.gomis@urv.cat
Professors/es
GOMIS SÁNCHEZ, JORDI
Web http://http://www.etseq.urv.es/assignatures/eg-etiei
Informació rellevant Dotar a l’alumne dels coneixements necessaris per a desenvolupar correctament els problemes de disseny i representació de la part gràfica del procés projectual en Enginyeria.
Com a conseqüència de l'extinció del pla d'estudis que estàs cursant, en aquesta assignatura es realitza a través de tutoria (excepte en els estudis de l'ETSE). Per a més informació cal consultar l'horari d'atenció personalitzada del professor.
Aquest és l’últim curs que s’imparteix docència en aquesta assignatura. Consulteu l’aula i l’horari específic. El present pla d’estudis s’extingeix com a conseqüència de la implantació dels estudis de grau.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent