2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Electricitat (2002)
 Assignatures
  TEORIA DE MECANISMES I ESTRUCTURES
DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) TEORIA DE MECANISMES I ESTRUCTURES Codi 17101018
Ensenyament
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Electricitat (2002)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 4.5 1.5 Troncal Segon Primer
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Enginyeria Mecànica
Coordinador/a
ARTIME GUZMAN, RAMON
Adreça electrònica ramon.artime@urv.cat
Professors/es
ARTIME GUZMAN, RAMON
Web
Informació rellevant Proporcionar a l’alumne bases sòlides de mecànica, insistint en aquells aspectes més relacionats amb la enginyeria elèctrica. Estudi general del comportament d’elements resistents de màquines i estructurals. Aplicacions a màquines i xarxes elèctriques.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent