2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Electricitat (2002)
 Assignatures
  TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA
DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA Codi 17101020
Ensenyament
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Electricitat (2002)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
9 6 3 Troncal Tercer Primer
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Eng. Electrònica, Elèctrica i Automàtica
Coordinador/a
TENA TENA, JUAN JOSÉ
Adreça electrònica juanjose.tena@urv.cat
Professors/es
TENA TENA, JUAN JOSÉ
Web
Informació rellevant Complementar els coneixements teòrics estudiats prèviament, i la seva aplicació a la resolució de problemes de subministrament i distribució d’energia elèctrica.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent