2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Electricitat (2002)
 Assignatures
  PROJECTE DE FI DE CARRERA
DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) PROJECTE DE FI DE CARRERA Codi 17101022
Ensenyament
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Electricitat (2002)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
12 0 12 Troncal Tercer Anual
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits D'acord amb el pla d'estudis d'aquest ensenyament per obtenir els crèdits d'aquesta assignatura s'han d'haver aprovat les assignatures del mateix pla: Oficina Tècnica, Màquines Elèctriques I i II, Càlcul de Màquines Elèctriques, Control de Màquines Elèctriques, Transport d'Energia Elèctrica i Instal·lacions Elèctriques I i II.
Departament Eng. Electrònica, Elèctrica i Automàtica
Coordinador/a
VIDAL IDIARTE, ENRIC
Adreça electrònica juanjose.tena@urv.cat
pedro.santibanez@urv.cat
lluis.massagues@urv.cat
luis.guasch@urv.cat
joseantonio.barrado@urv.cat
enric.vidal@urv.cat
jordi.garcia-amoros@urv.cat
xavier.vilanova@urv.cat
edgardorenard.zeppa@urv.cat
francisco.gonzalezm@urv.cat
Professors/es
TENA TENA, JUAN JOSÉ
SANTIBÁÑEZ HUERTAS, PEDRO
MASSAGUÉS VIDAL, LLUÍS
GUASCH PESQUER, LUIS
BARRADO RODRIGO, JOSÉ ANTONIO
VIDAL IDIARTE, ENRIC
GARCÍA AMORÓS, JORDI
VILANOVA SALAS, JAVIER
ZEPPA ., EDGARDO RENARD
GONZALEZ MOLINA, FRANCISCO
Web http://sauron.etse.urv.es/DEEEA/
Informació rellevant Elaborar un projecte integrador on es relacionen diverses matèries de la titulació. El projecte és dirigit i supervisat per un professor del DEEEiA, o codirigit i supervisat per un professor del DEEEiA en el cas d'un director aliè al DEEEiA. Els professors del DEEEiA proposaran diversos temes de PFC. L'alumne optarà a l'assignació d'un d'aquests temes o bé té l'opció de proposar un tema al professor que ha escollit com a director. Una vegada el director ha arribat a un acord amb l'alumne, aquest comença el procés de realització del PFC sota la supervisió del director corresponent. Al finalitzar el PFC, amb el vist-i-plau del director del PFC, es realitzen els tràmits administratius corresponents que portaran a la formació d'un tribunal de tres persones per a la defensa pública del projecte. Aquest tràmits s'inicien en cinc dates concretes. Després de lliurar una còpia de la memòria del PFC als membres del tribunal, es decidirà el dia i lloc de l'examen i defensa pública de l'assignatura.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent