2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Electricitat (2002)
 Assignatures
  CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES Codi 17101104
Ensenyament
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Electricitat (2002)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
7.5 4.5 3 Obligatòria Tercer Primer
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Eng. Electrònica, Elèctrica i Automàtica
Coordinador/a
BARRADO RODRIGO, JOSÉ ANTONIO
Adreça electrònica joseantonio.barrado@urv.cat
Professors/es
BARRADO RODRIGO, JOSÉ ANTONIO
Web
Informació rellevant Conèixer dispositius per la maniobra de màquines elèctriques rotatives: polsadors, contactors i controladors lògics programables. Conèixer el comportament de les màquines accionades més utilitzades a la indústria pels motors elèctrics. Analitzar les principals maniobres d'engegada, frenat, inversió de gir i regulació de velocitat dels motors d'inducció trifàsics i dels motors de corrent continu. Sintetitzar esquemes de potència de màquines elèctriques rotatives i implementar-los al laboratori. Sintetitzar, mitjançant un controlador lògic programable, l'esquema de maniobra que permeti el control d'un circuit de potència i implementar-ho al laboratori. Analitzar els resultats obtinguts amb un software de simulació d'accionaments elèctrics en règim dinàmic.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent