2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Electricitat (2002)
 Assignatures
  TOPOGRAFIA I OBRA CIVIL
DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) TOPOGRAFIA I OBRA CIVIL Codi 17101205
Ensenyament
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Electricitat (2002)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 4.5 1.5 Optativa Segon
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Enginyeria Mecànica
Coordinador/a
LÓPEZ SOLER, JOSE LUIS
Adreça electrònica joseluis.lopezs@urv.cat
Professors/es
LÓPEZ SOLER, JOSE LUIS
Web
Informació rellevant Adquirir coneixements per a la representació del terreny com a suport d’Instal·lacions industrials. Coneixement bàsic de les tècniques constructives per a dur a terme les esmentades instal·lacions.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent