2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Electricitat (2002)
 Assignatures
  LUMINOTÈCNIA
DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) LUMINOTÈCNIA Codi 17101214
Ensenyament
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Electricitat (2002)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
4.5 3 1.5 Optativa Primer
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Eng. Electrònica, Elèctrica i Automàtica
Coordinador/a
OLLE MARTORELL, JOSE MARIA
Adreça electrònica josem.olle@urv.cat
Professors/es
OLLE MARTORELL, JOSE MARIA
Web
Informació rellevant Conèixer els diferents tipus de làmpades elèctriques i de llumeneres, les seves característiques tècniques i aplicacions. Saber interpretar els manuals i catàlegs dels fabricants de materials de il·luminació. Aprendre a calcular enllumenats energèticament eficients tant d’espais interiors com exteriors, utilitzant els diferents programes informàtics dels fabricants de llumeneres.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent