2006_07
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Electricitat (2002)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17101002 ÀLGEBRA Primer
Troncal 4.5
17101003 CÀLCUL Primer
Troncal 9
17101017 EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR Primer
Troncal 6
17101011 FONAMENTS D'INFORMÀTICA Primer
Troncal 6
17101001 FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA Primer
Troncal 9
17101008 CIRCUITS Segon
Troncal 9
17101101 DIBUIX INDUSTRIAL Segon
Obligatòria 6
17101009 ELECTROMETRIA Segon
Troncal 4.5
17101016 MATERIALS ELÈCTRICS I MAGNÈTICS Segon
Troncal 4.5
17101004 MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA Segon
Troncal 6
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17101006 CENTRALS ELÈCTRIQUES I Primer
Troncal 6
17101010 ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I Primer
Troncal 9
17101012 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES I Primer
Troncal 4.5
17101014 MÀQUINES ELÈCTRIQUES I Primer
Troncal 9
17101018 TEORIA DE MECANISMES I ESTRUCTURES Primer
Troncal 6
17101007 CENTRALS ELÈCTRIQUES II Segon
Troncal 6
17101102 ELECTRÒNICA INDUSTRIAL II Segon
Obligatòria 6
17101013 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES II Segon
Troncal 4.5
17101103 MÀQUINES ELÈCTRIQUES II Segon
Obligatòria 9
17101019 REGULACIÓ AUTOMÀTICA Segon
Troncal 6
Tercer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17101005 ADMINISTRACIÓ D´EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ Primer
Troncal 6
17101015 CÀLCUL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES Primer
Troncal 6
17101104 CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES Primer
Obligatòria 7.5
17101020 TRANSPORT D´ENERGIA ELÈCTRICA Primer
Troncal 9
17101021 OFICINA TÈCNICA Segon
Troncal 6
17101022 PROJECTE FI DE CARRERA Anual
Troncal 12
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17101214 LUMINOTÈCNIA Primer
Optativa 4.5
17101212 MANTENIMENT INDUSTRIAL Primer
Optativa 4.5
17101211 SISTEMES AUTOMÀTICS Primer
Optativa 4.5
17101210 AMPLIACIÓ D´INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES Segon
Optativa 4.5
17101202 ANGLÈS Segon
Optativa 6
17101204 COGENERACIÓ Segon
Optativa 4.5
17101203 GESTIÓ D´EMPRESES Segon
Optativa 4.5
17101201 MÈTODES NUMÈRICS Segon
Optativa 4.5
17101207 PRÀCTIQUES EN LA INDÚSTRIA I Segon
Optativa 6
17101215 SEGURETAT I LEGALITZACIÓ ELÈCTRICA Segon
Optativa 4.5
17101213 TECNOLOGIA NUCLEAR Segon
Optativa 4.5
17101205 TOPOGRAFIA I OBRA CIVIL Segon
Optativa 6
17101208 PRÀCTIQUES EN LA INDUSTRIA II Anual
Optativa 9
17101209 PRÀCTIQUES EN LA INDÚSTRIA III Anual
Optativa 12