2006_07
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Electricitat (2002)
 Perfil

IDENTITAT PROFESSIONAL

L'Enginyer/a Tècnic/a Industrial en Electricitat ha de ser un titulat que desenvolupi principalment la seva tasca professional en l'àmbit industrial. Els seus àmbits de treball poden ser:

FIGURES

Segmentació horitzontal  

Activitat acadèmica/Exercici lliure de la professió/Empreses de generació, transport o distribució d'energia elèctrica/Empreses de fabricació de qualsevol producte amb components elèctrics/Tècnics en la Administració Pública/Tècnics en industries (química, automòbil, alimentació, maquinària....).

Segmentació vertical

Dirigir i gestionar la seva pròpia empresa/Dirigir grups de treball o seccions/Treball integrat en grups de treball.

FUNCIONS I TASQUES

Dissenyar i projectar instal·lacions elèctriques/Dissenyar i projectar equipaments elèctrics/Serveis comercials en empreses del sector elèctric/Manteniment i control en indústries de producció/Assessorament tècnic.