2006_07
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Electricitat (2002)
 Sortides Professionals

L'enginyer/a tècnic/a industrial en Electricitat és el professional que domina des de la generació elèctrica a partir de fonts d'energia primària, el transport a grans distàncies a través de línies d'alta tensió, la distribució als centres industrials i domèstics, fins a la transformació en energia mecànica, en calor o llum per a la indústria i les llars.

La indústria elèctrica és la seva destinació idònia, tant a empreses productores i distribuïdores d'energia, com a empreses de fabricació i distribució de maquinària i aparellatge elèctric, passant per les d'instal·lacions elèctriques d'alta i baixa tensió, enllumenat, etc. En indústries d'altres sectors les tasques més comuns són les de manteniment, realització de projectes, direcció d'obres, gestió, climatització, contractació d'energia elèctrica, etc.

Resumint, podem dir que la seva activitat principal és el disseny, anàlisi, projecció i manteniment de sistemes i equipaments relacionats amb la generació, distribució i la utilització de l'energia elèctrica.