2006_07
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Electricitat (2002)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
17101002 ÀLGEBRA Primer
Troncal 4.5
17101003 CÀLCUL Primer
Troncal 9
17101017 EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR Primer
Troncal 6
17101011 FONAMENTS D'INFORMÀTICA Primer
Troncal 6
17101001 FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA Primer
Troncal 9
17101008 CIRCUITS Segon
Troncal 9
17101101 DIBUIX INDUSTRIAL Segon
Obligatòria 6
17101009 ELECTROMETRIA Segon
Troncal 4.5
17101016 MATERIALS ELÈCTRICS I MAGNÈTICS Segon
Troncal 4.5
17101004 MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA Segon
Troncal 6
Segon Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
17101006 CENTRALS ELÈCTRIQUES I Primer
Troncal 6
17101010 ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I Primer
Troncal 9
17101012 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES I Primer
Troncal 4.5
17101014 MÀQUINES ELÈCTRIQUES I Primer
Troncal 9
17101018 TEORIA DE MECANISMES I ESTRUCTURES Primer
Troncal 6
17101007 CENTRALS ELÈCTRIQUES II Segon
Troncal 6
17101102 ELECTRÒNICA INDUSTRIAL II Segon
Obligatòria 6
17101013 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES II Segon
Troncal 4.5
17101103 MÀQUINES ELÈCTRIQUES II Segon
Obligatòria 9
17101019 REGULACIÓ AUTOMÀTICA Segon
Troncal 6
Tercer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
17101005 ADMINISTRACIÓ D´EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ Primer
Troncal 6
17101015 CÀLCUL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES Primer
Troncal 6
17101104 CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES Primer
Obligatòria 7.5
17101020 TRANSPORT D´ENERGIA ELÈCTRICA Primer
Troncal 9
17101021 OFICINA TÈCNICA Segon
Troncal 6
17101022 PROJECTE FI DE CARRERA Anual
Troncal 12
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
17101214 LUMINOTÈCNIA Primer
Optativa 4.5
17101212 MANTENIMENT INDUSTRIAL Primer
Optativa 4.5
17101211 SISTEMES AUTOMÀTICS Primer
Optativa 4.5
17101210 AMPLIACIÓ D´INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES Segon
Optativa 4.5
17101202 ANGLÈS Segon
Optativa 6
17101204 COGENERACIÓ Segon
Optativa 4.5
17101203 GESTIÓ D´EMPRESES Segon
Optativa 4.5
17101201 MÈTODES NUMÈRICS Segon
Optativa 4.5
17101207 PRÀCTIQUES EN LA INDÚSTRIA I Segon
Optativa 6
17101215 SEGURETAT I LEGALITZACIÓ ELÈCTRICA Segon
Optativa 4.5
17101213 TECNOLOGIA NUCLEAR Segon
Optativa 4.5
17101205 TOPOGRAFIA I OBRA CIVIL Segon
Optativa 6
17101208 PRÀCTIQUES EN LA INDUSTRIA II Anual
Optativa 9
17101209 PRÀCTIQUES EN LA INDÚSTRIA III Anual
Optativa 12