2006_07
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
castellano 
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Electricitat (2002)
 Asignaturas

Primer Curso
CódigoNombrePeriodoTipoCr.totales
17101002 ÀLGEBRA Primero
Troncal 4.5
17101003 CÀLCUL Primero
Troncal 9
17101011 FONAMENTS D'INFORMÀTICA Primero
Troncal 6
17101017 EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR Primero
Troncal 6
17101001 FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA Primero
Troncal 9
17101008 CIRCUITS Segundo
Troncal 9
17101004 MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA Segundo
Troncal 6
17101101 DIBUIX INDUSTRIAL Segundo
Obligatoria 6
17101016 MATERIALS ELÈCTRICS I MAGNÈTICS Segundo
Troncal 4.5
17101009 ELECTROMETRIA Segundo
Troncal 4.5
Segundo Curso
CódigoNombrePeriodoTipoCr.totales
17101012 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES I Primero
Troncal 4.5
17101006 CENTRALS ELÈCTRIQUES I Primero
Troncal 6
17101018 TEORIA DE MECANISMES I ESTRUCTURES Primero
Troncal 6
17101010 ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I Primero
Troncal 9
17101014 MÀQUINES ELÈCTRIQUES I Primero
Troncal 9
17101007 CENTRALS ELÈCTRIQUES II Segundo
Troncal 6
17101019 REGULACIÓ AUTOMÀTICA Segundo
Troncal 6
17101102 ELECTRÒNICA INDUSTRIAL II Segundo
Obligatoria 6
17101013 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES II Segundo
Troncal 4.5
17101103 MÀQUINES ELÈCTRIQUES II Segundo
Obligatoria 9
Tercer Curso
CódigoNombrePeriodoTipoCr.totales
17101005 ADMINISTRACIÓ D´EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ Primero
Troncal 6
17101015 CÀLCUL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES Primero
Troncal 6
17101104 CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES Primero
Obligatoria 7.5
17101020 TRANSPORT D´ENERGIA ELÈCTRICA Primero
Troncal 9
17101021 OFICINA TÈCNICA Segundo
Troncal 6
17101022 PROJECTE FI DE CARRERA Anual
Troncal 12
Optativa
CódigoNombrePeriodoTipoCr.totales
17101212 MANTENIMENT INDUSTRIAL Primero
Optativa 4.5
17101211 SISTEMES AUTOMÀTICS Primero
Optativa 4.5
17101214 LUMINOTÈCNIA Primero
Optativa 4.5
17101201 MÈTODES NUMÈRICS Segundo
Optativa 4.5
17101215 SEGURETAT I LEGALITZACIÓ ELÈCTRICA Segundo
Optativa 4.5
17101204 COGENERACIÓ Segundo
Optativa 4.5
17101213 TECNOLOGIA NUCLEAR Segundo
Optativa 4.5
17101205 TOPOGRAFIA I OBRA CIVIL Segundo
Optativa 6
17101202 ANGLÈS Segundo
Optativa 6
17101210 AMPLIACIÓ D´INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES Segundo
Optativa 4.5
17101207 PRÀCTIQUES EN LA INDÚSTRIA I Segundo
Optativa 6
17101203 GESTIÓ D´EMPRESES Segundo
Optativa 4.5
17101209 PRÀCTIQUES EN LA INDÚSTRIA III Anual
Optativa 12
17101208 PRÀCTIQUES EN LA INDUSTRIA II Anual
Optativa 9