2008_09
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
english 
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Electricitat (2002)
 Subjects

First Year
CodeNamePeriodTypeCredits
17101002 ÀLGEBRA First
Troncal 4.5
17101003 CÀLCUL First
Troncal 9
17101011 FONAMENTS D'INFORMÀTICA First
Troncal 6
17101017 EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR First
Troncal 6
17101001 FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA First
Troncal 9
17101008 CIRCUITS Second
Troncal 9
17101004 MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA Second
Troncal 6
17101101 DIBUIX INDUSTRIAL Second
Compulsory 6
17101016 MATERIALS ELÈCTRICS I MAGNÈTICS Second
Troncal 4.5
17101009 ELECTROMETRIA Second
Troncal 4.5
Second Year
CodeNamePeriodTypeCredits
17101012 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES I First
Troncal 4.5
17101006 CENTRALS ELÈCTRIQUES I First
Troncal 6
17101018 TEORIA DE MECANISMES I ESTRUCTURES First
Troncal 6
17101010 ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I First
Troncal 9
17101014 MÀQUINES ELÈCTRIQUES I First
Troncal 9
17101007 CENTRALS ELÈCTRIQUES II Second
Troncal 6
17101019 REGULACIÓ AUTOMÀTICA Second
Troncal 6
17101102 ELECTRÒNICA INDUSTRIAL II Second
Compulsory 6
17101013 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES II Second
Troncal 4.5
17101103 MÀQUINES ELÈCTRIQUES II Second
Compulsory 9
Third Year
CodeNamePeriodTypeCredits
17101005 ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ First
Troncal 6
17101015 CÀLCUL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES First
Troncal 6
17101104 CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES First
Compulsory 7.5
17101020 TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA First
Troncal 9
17101021 OFICINA TÈCNICA Second
Troncal 6
17101022 PROJECTE FI DE CARRERA Annual
Troncal 12
Optional
CodeNamePeriodTypeCredits
17101212 MANTENIMENT INDUSTRIAL First
Optional 4.5
17101211 SISTEMES AUTOMÀTICS First
Optional 4.5
17101214 LUMINOTÈCNIA First
Optional 4.5
17101201 MÈTODES NUMÈRICS Second
Optional 4.5
17101215 SEGURETAT I LEGALITZACIÓ ELÈCTRICA Second
Optional 4.5
17101204 COGENERACIÓ Second
Optional 4.5
17101205 TOPOGRAFIA I OBRA CIVIL Second
Optional 6
17101202 ANGLÈS Second
Optional 6
17101210 AMPLIACIÓ D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES Second
Optional 4.5
17101207 PRÀCTIQUES EN LA INDÚSTRIA I Second
Optional 6
17101203 GESTIÓ D'EMPRESES Second
Optional 4.5
17101209 PRÀCTIQUES EN LA INDÚSTRIA III Annual
Optional 12
17101208 PRÀCTIQUES EN LA INDUSTRIA II Annual
Optional 9