2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Electricitat (2002)
 Assignatures

Segon Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
17101007 CENTRALS ELÈCTRIQUES II Segon
Troncal 6
17101019 REGULACIÓ AUTOMÀTICA Segon
Troncal 6
Tercer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
17101104 CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES Primer
Obligatòria 7.5
17101021 OFICINA TÈCNICA Primer
Troncal 6
17101020 TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA Primer
Troncal 9
17101005 ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ Segon
Troncal 6
17101015 CÀLCUL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES Segon
Troncal 6
17101022 PROJECTE DE FI DE CARRERA Anual
Troncal 12
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
17101214 LUMINOTÈCNIA Primer
Optativa 4.5
17101211 SISTEMES AUTOMÀTICS Primer
Optativa 4.5
17101205 TOPOGRAFIA I OBRA CIVIL Primer
Optativa 6
17101210 AMPLIACIÓ D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES Segon
Optativa 4.5
17101202 ANGLÈS Segon
Optativa 6
17101204 COGENERACIÓ Segon
Optativa 4.5
17101203 GESTIÓ D'EMPRESES Segon
Optativa 4.5
17101201 MÈTODES NUMÈRICS Segon
Optativa 4.5
17101207 PRÀCTIQUES EN LA INDÚSTRIA I Segon
Optativa 6
17101208 PRÀCTIQUES EN LA INDÚSTRIA II Anual
Optativa 9
17101209 PRÀCTIQUES EN LA INDÚSTRIA III Anual
Optativa 12