2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica en Telecomunicacions, Especialitat en Telemàtica (2003)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17111102 CIRCUITS I SISTEMES Primer
Obligatòria 6
17111009 ELECTRÒNICA DIGITAL Primer
Troncal 6
17111004 FONAMENTS DE LA PROGRAMACIÓ I Primer
Troncal 6
17111013 FONAMENTS DE TELEMÀTICA Primer
Troncal 6
17111003 FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA Primer
Troncal 7.5
17111001 FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I Primer
Troncal 6
17111103 ÀLGEBRA Segon
Obligatòria 4.5
17111005 FONAMENTS DE LA PROGRAMACIÓ II Segon
Troncal 6
17111002 FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II Segon
Troncal 6
17111006 INTRODUCCIÓ ALS COMPUTADORS Segon
Troncal 7.5
17111010 LABORATORI D'ELECTRÒNICA Segon
Troncal 6
17111008 SISTEMES LINEALS Segon
Troncal 6
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17111105 ESTADÍSTICA I MODELITZACIÓ DE SISTEMES Primer
Obligatòria 6
17111014 FONAMENTS DE COMUNICACIONS Primer
Troncal 6
17111016 LABORATORI DE TRANSMISSIÓ DE DADES Primer
Troncal 4.5
17111104 PROCESSAMENT DE SENYALS EN COMUNICACIONS Primer
Obligatòria 4.5
17111011 SISTEMES ELECTRÒNICS DIGITALS Primer
Troncal 6
17111106 TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA I ÒPTIQUES Primer
Obligatòria 6
17111015 ARQUITECTURES TELEMÀTIQUES Segon
Troncal 7.5
17111017 LABORATORI D'ARQUITECTURES TELEMÀTIQUES Segon
Troncal 4.5
17111107 SISTEMES DE COMUNICACIÓ SENSE FIL Segon
Obligatòria 4.5
17111101 SISTEMES ELECTRÒNICS DE COMUNICACIÓ Segon
Obligatòria 6
17111007 SISTEMES OPERATIUS Segon
Troncal 4.5
Tercer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17111012 PROJECTES Primer
Troncal 6
17111109 SEGURETAT EN XARXES TELEMÀTIQUES Primer
Obligatòria 6
17111108 XARXES I SERVEIS Primer
Obligatòria 7.5
17111110 PROJECTE DE FI DE CARRERA Segon
Obligatòria 18
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17111208 COMERÇ ELECTRÒNIC Primer
Optativa 6
17111212 INTRODUCCIÓ A L'ANGLÈS TÈCNIC II Primer
Optativa 4.5
17111210 OPTOELECTRÒNICA Primer
Optativa 6
17111216 SISTEMES DE RADAR I DE TELECOMUNICACIÓ ESPACIAL Primer
Optativa 6
17111204 TELEFONIA MÒBIL Primer
Optativa 4.5
17111205 XARXES P2P Primer
Optativa 4.5
17111207 ARQUITECTURES DISTRIBUÏDES EN ENTORNS MÒBILS Segon
Optativa 4.5
17111214 GESTIÓ D'EMPRESES Segon
Optativa 4.5
17111209 GRÀFICS PER COMPUTADORS Segon
Optativa 6
17111203 INTRODUCCIÓ A L'ANGLÈS TÈCNIC Segon
Optativa 4.5
17111213 PRÀCTIQUES EN LA INDÚSTRIA II Segon
Optativa 9
17111202 SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ INDUSTRIAL Segon
Optativa 6
17111217 TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ PROFESSIONAL Segon
Optativa 4.5
17111201 TRANSMISSIÓ DE MULTIMÈDIA Segon
Optativa 4.5