2006_07
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
castellano 
Enginyeria Tècnica en Telecomunicacions, Especialitat en Telemàtica (2003)
 Perfil

En els darrers anys estem assistint a un ús creixent d'ordinadors i noves tecnologies telemàtiques. Els ciutadans tenen al seu abast Internet, xarxes locals d'ordinadors, televisió i informació per cable o per fibra òptica, ADSL a la línia fixa de telefonia, videoconferència, telèfons mòbils amb nous serveis, comandaments a distància, televisió per satèl·lit, sistemes de localització global (GPS), sistemes radars, a més de la televisió i ràdio tradicional. A més, existeixen molts altres sistemes com l'observació permanent de la Terra des de satèl·lits o els radars meteorològics. Aquestes tecnologies s'estan desenvolupant gràcies, i principalment, a l'enginyeria de Telecomunicació, que s'ocupa de l'emissió, transmissió i recepció de missatges a través de cables, ràdio, fibres òptiques o rajos de llum a l'espai amb ajuda d'equips electrònics.

L' Enginyeria Tècnica de Telecomunicació especialitat de Telemàtica s'ocupa de les tècniques de transmissió d'informació i dades fent especial èmfasi en el projecte, la construcció, el manteniment i l'operació de xarxes de comunicacions, ja siguin locals (LAN) de l'àrea àmplia (WAN), i també s'encarrega dels programes i regles (protocols) que es fan servir perquè la informació pugui ser transportada per la xarxa de forma eficient. Però també treballa amb la interoperació de xarxes diferents (cable, fibra òptica, ràdio) i amb els nous serveis que permeten les xarxes: comerç electrònic, teletreball, teleformació, telemedicina, etc. (La paraula telemàtica està formada per la combinació de telecomunicació i informàtica).