2010_11
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Engeineering
A A 
english 
Enginyeria Tècnica en Telecomunicacions, Especialitat en Telemàtica
 Calendari d’exàmens

Podeu consultar el calendari d’exàmens en la següent adreça de la web de l’ETSE:

http://www.etse.urv.net/index.php?section=general&subsection=horaris_examens&language=caES

IMPORTANT: Malgrat els esforços per evitar-ho hi poden haver errors. Per aquest motiu us recomanem consultar-los abans dels exàmens a la web o al tauler d’anuncis del vestíbul de l’Escola.