2008_09
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
english 
Enginyeria Tècnica en Telecomunicacions, Especialitat en Telemàtica (2003)
 Subjects

First Year
CodeNamePeriodTypeCredits
17111013 FONAMENTS DE TELEMÀTICA First
Troncal 6
17111001 FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I First
Troncal 6
17111004 FONAMENTS DE LA PROGRAMACIÓ I First
Troncal 6
17111003 FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA First
Troncal 7.5
17111009 ELECTRÒNICA DIGITAL First
Troncal 6
17111102 CIRCUITS I SISTEMES First
Compulsory 6
17111103 ÀLGEBRA Second
Compulsory 4.5
17111002 FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II Second
Troncal 6
17111008 SISTEMES LINEALS Second
Troncal 6
17111005 FONAMENTS DE LA PROGRAMACIÓ II Second
Troncal 6
17111006 INTRODUCCIÓ ALS COMPUTADORS Second
Troncal 7.5
17111010 LABORATORI D'ELECTRÒNICA Second
Troncal 6
Second Year
CodeNamePeriodTypeCredits
17111011 SISTEMES ELECTRÒNICS DIGITALS First
Troncal 6
17111014 FONAMENTS DE COMUNICACIONS First
Troncal 6
17111016 LABORATORI DE TRANSMISSIÓ DE DADES First
Troncal 4.5
17111106 TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA I OPTIQUES First
Compulsory 6
17111105 ESTADÍSTICA I MODELITZACIÓ DE SISTEMES First
Compulsory 6
17111104 PROCESSAT DE SENYALS EN COMUNICACIONS First
Compulsory 4.5
17111107 SISTEMES DE COMUNICACIÓ SENSE FILS Second
Compulsory 4.5
17111101 SISTEMES ELECTRÒNICS DE COMUNICACIÓ Second
Compulsory 6
17111007 SISTEMES OPERATIUS Second
Troncal 4.5
17111015 ARQUITECTURES TELEMÀTIQUES Second
Troncal 7.5
17111017 LABORATORI D'ARQUITECTURES TELEMÀTIQUES Second
Troncal 4.5
Third Year
CodeNamePeriodTypeCredits
17111012 PROJECTES First
Troncal 6
17111108 XARXES I SERVEIS First
Compulsory 7.5
17111109 SEGURETAT EN XARXES TELEMÀTIQUES First
Compulsory 6
17111110 PROJECTE FI DE CARRERA Second
Compulsory 18
Optional
CodeNamePeriodTypeCredits
17111212 INTRODUCCIÓ A L'ANGLÈS TÈCNIC II First
Optional 4.5
17111210 OPTOELECTRÒNICA First
Optional 6
17111205 XARXES P2P First
Optional 4.5
17111204 TELEFONIA MÒBIL First
Optional 4.5
17111208 COMERÇ ELECTRÒNIC First
Optional 6
17111216 SISTEMES DE RADAR I DE TELECOMUNICACIÓ ESPACIAL First
Optional 6
17111201 TRANSMISSIÓ DE MULTIMÈDIA Second
Optional 4.5
17111203 INTRODUCCIÓ A L'ANGLÈS TÈCNIC Second
Optional 4.5
17111202 SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ INDUSTRIAL Second
Optional 6
17111206 TELEVISIÓ Second
Optional 4.5
17111207 ARQUITECTURES DISTRIBUÏDES EN ENTORNS MÒBILS Second
Optional 4.5
17111209 GRÀFICS PER COMPUTADORS Second
Optional 6
17111213 PRÀCTIQUES A LA INDÚSTRIA II Second
Optional 9
17111214 GESTIÓ D'EMPRESES Second
Optional 4.5
17111215 SECTOR DE LES TELECOMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES Second
Optional 4.5