2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica en Telecomunicacions, Especialitat en Telemàtica (2003)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
17111102 CIRCUITS I SISTEMES Primer
Obligatòria 6
17111003 FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA Primer
Troncal 7.5
17111001 FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I Primer
Troncal 6
17111005 FONAMENTS DE LA PROGRAMACIÓ II Segon
Troncal 6
17111002 FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II Segon
Troncal 6
17111008 SISTEMES LINEALS Segon
Troncal 6
Segon Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
17111105 ESTADÍSTICA I MODELITZACIÓ DE SISTEMES Primer
Obligatòria 6
17111014 FONAMENTS DE COMUNICACIONS Primer
Troncal 6
17111016 LABORATORI DE TRANSMISSIÓ DE DADES Primer
Troncal 4.5
17111104 PROCESSAMENT DE SENYALS EN COMUNICACIONS Primer
Obligatòria 4.5
17111011 SISTEMES ELECTRÒNICS DIGITALS Primer
Troncal 6
17111106 TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA I ÒPTIQUES Primer
Obligatòria 6
17111015 ARQUITECTURES TELEMÀTIQUES Segon
Troncal 7.5
17111017 LABORATORI D'ARQUITECTURES TELEMÀTIQUES Segon
Troncal 4.5
17111107 SISTEMES DE COMUNICACIÓ SENSE FIL Segon
Obligatòria 4.5
17111101 SISTEMES ELECTRÒNICS DE COMUNICACIÓ Segon
Obligatòria 6
17111007 SISTEMES OPERATIUS Segon
Troncal 4.5
Tercer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
17111012 PROJECTES Primer
Troncal 6
17111110 PROJECTE DE FI DE CARRERA Segon
Obligatòria 18
17111109 SEGURETAT EN XARXES TELEMÀTIQUES Segon
Obligatòria 6
17111108 XARXES I SERVEIS Segon
Obligatòria 7.5
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
17111209 GRÀFICS PER COMPUTADORS Primer
Optativa 6
17111217 TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ PROFESSIONAL Primer
Optativa 4.5
17111204 TELEFONIA MÒBIL Primer
Optativa 4.5
17111205 XARXES P2P Primer
Optativa 4.5
17111207 ARQUITECTURES DISTRIBUÏDES EN ENTORNS MÒBILS Segon
Optativa 4.5
17111208 COMERÇ ELECTRÒNIC Segon
Optativa 6
17111214 GESTIÓ D'EMPRESES Segon
Optativa 4.5
17111203 INTRODUCCIÓ A L'ANGLÈS TÈCNIC Segon
Optativa 4.5
17111212 INTRODUCCIÓ A L'ANGLÈS TÈCNIC II Segon
Optativa 4.5
17111213 PRÀCTIQUES EN LA INDÚSTRIA II Segon
Optativa 9
17111216 SISTEMES DE RADAR I DE TELECOMUNICACIÓ ESPACIAL Segon
Optativa 6
17111202 SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ INDUSTRIAL Segon
Optativa 6