2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica en Telecomunicacions, Especialitat en Telemàtica (2003)
 Competències


Tipus A Codi Competències Específiques
  A1 Capacitat per aplicar coneixements de matemàtiques, ciència i enginyeria.
  A2 Capacitat per dissenyar i desenvolupar experiments científics, així com analitzar i interpretar dades i resultats.
  A3 Capacitat de dissenyar un sistema, component o procés de l'àmbit de la Tecnologia de la informació i les Comunicacions per complir les especificacions requerides.
  A4 Capacitat per identificar, formular i resoldre problemes d'enginyeria de Telecomunicació.
  A5 Capacitat d'utilitzar les tècniques, habilitats i eines de l'enginyeria moderna necessàries per la pràctica en l'enginyeria de Telecomunicació.
  A6 Capacitat per dissenyar, construir, explotar i gestionar xarxes de telecomunicacions, enteses com sistemes de transport de la informació.
  A7 Capacitat per determinar la dimensió dels recursos necessaris i utilitzar-los amb eficàcia, a partir del coneixement de les tecnologies bàsiques de transmissió i per qualsevol mida o àmbit d'aplicació de les xarxes.
  A8 Capacitat per projectar i construir els sistemes de conmutació necessaris en les xarxes de comunicacions.
  A9 Capacitat per realitzar un tractament simbòlic de la informació digitalitzada.
  A10 Capacitat per concebre, implementar i explotar els serveis de telecomunicacions en totes les seves formes, definint la seva organització, proposant els elements lògics de que es composen i establint els processos de comunicació necessaris entre els diferents components del sistema.
  A11 Capacitat per aplicar els avenços que es produeixin en les tecnologies de transmissió i de computació a la millora de la qualitat, el rendiment i la facilitat d'ús de tots els sistemes d'informació.
Tipus B Codi Competències Transversals
  B1 Capacitat per treballar en equips multidisciplinars.
  B2 Comprensió de la responsabilitat ètica i professional.
  B3 Capacitat per comunicar-se de forma efectiva en el vocabulari professional i idiomes pertinents.
  B4 Capacitat per afrontar l'aprenentatge al llarg de tota la vida professional.
  B5 Capacitat per parlar en una llengua estrangera.
  B6 Capacitat per parlar i exposar idees en públic de manera efectiva.
Tipus C Codi Competències Nuclears
  C1 Dominar l'expressió i la comprensió d'un idioma estranger.
  C2 Utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC.
  C3 Desenvolupar la vida personal i professional tenint una perspectiva àmplia i global del món.
  C4 Moure's amb facilitat per l'espai europeu i per la resta del món.
  C5 Expressar-se correctament (tant de forma oral com escrita) a la llèngua pròpia.