2011_12
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Engineering
A A 
english 
Degree of Electronic and Automation Engineering (2010)
 Subjects
  FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
   Competences
Type A Code Competences Specific
 FB3 Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.
Type B Code Competences Transversal
 B2 Coneixement en matèries bàsiques i tecnològiques, que els capaciti per a l'aprenentatge de nous mètodes i teories, i els doti de versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
Type C Code Competences Nuclear
 C2 Be advanced users of the information and communication technologies