2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  FONAMENTS DE COMPUTADORS
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 FB3 Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i els elements del llenguatge màquina que donen suport.
Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.
Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2 Coneix el paper de la informàtica en els àmbits industrials i socioeconòmics.
Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari.
Comprèn el funcionament, les interrelacions i l'estructura de nivells d'un computador.
Analitza circuits lògics combinacionals.
Analitza circuits lògics seqüencials.
Sintetitza màquines d'estats finits bàsiques.
Comprèn l'organització i el funcionament de subsistemes de l'arquitectura Von Neumann: processador, memòria, i entrada / sortida.
Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres, càlcul de direcció, seqüenciador, etc.) i entendre com intervenen en l'execució de programes escrits en llenguatge màquina.
Comprèn i avalua els factors essencials que afecten el temps d'execució d'un programa.
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C2 Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors
Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball
Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...