2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  FONAMENTS DE COMPUTADORS
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Sessió Magistral
FB3
B2
C2
29 25 54
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
FB3
B2
15 15 30
Pràctiques a laboratoris
FB3
B2
C2
26 29 55
Atenció personalitzada
FB3
B2
1 0 1
 
Proves objectives de tipus test
FB3
B2
C2
1 2 3
Proves pràctiques
FB3
B2
C2
1 2 3
Proves de desenvolupament
FB3
B2
1 2 3
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat