2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  FONAMENTS DE COMPUTADORS
   Fonts d'informació
Bàsica Professors/es Fonaments Computadors, Transparències Fonaments Computadors, 2011, ETSE-URV (Tarragona)
William Stallings, Computer Organization and Architecture, 8th ed (2010), Prentice Hall
Thomas L. Floyd, Fundamentos de Sistemas Digitales, 2000, Pearson Prentice-Hall
Javier García Zubía, Problemas Resueltos de Electrónica Digital, 2003, Thomson

Complementària William Hohl, ARM assembly language : fundamentals and techniques, 2009, CRC Press
Mano M. Morris, Charles R. Kime, Fundamentos de diseño lógico y de computadores, 2005, Pearson Prentice-Hall
John P. Hayes, Introducción al diseño lógico digital , 1996, Addison-Wesley
Steve Furber, ARM System-on-Chip Architecture, 2nd ed (2000), Addison-Wesley Professional