2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  FONAMENTS DE COMPUTADORS
   Recomanacions

Assignatures que es recomana cursar simultàniament
ANGLÈS TÈCNIC/17234102
ANÀLISI MATEMÀTICA II/17234006
ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES/17234008
FÍSICA II/17234004

Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
FÍSICA I/17234003
ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA/17234101
ANÀLISI MATEMÀTICA I/17234005
FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ/17234001
ÀLGEBRA LINEAL/17234007
 
Altres comentaris
És molt important el traball dia a dia. Per obtenir una informació més acurada, detallada i actualitzada, consulteu freqüentment el campus virtual (Moodle).