2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  ANÀLISI MATEMÀTICA I
   Continguts
Tema Subtema
El Nombre Real. Propietats Bàsiques El Valor Absolut
Inequacions
El Nombre Complex. Aritmètica Elemental Formes binòmica, polar i exponencial
Radicació, potenciació i operacions logarítmiques
Funcions de Variable Real Funcions elementals i transcendents. Domini
Límits i continuïtat
Derivació de Funcions de Variable Real Fórmules de derivació
Extrems màxims i mínims
Representació gràfica
Optimització
Sèrie de Taylor Desenvolupament en sèrie de Taylor
Aproximació
Zeros de funcions
Integració Funcions Primitives
Fórmules d'integració
Integral Definida Concepte geomètric
Aplicacions per el càlcul de paràmetres físics
Aproximació Numèrica