2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  ANÀLISI MATEMÀTICA I
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació dels continguts de l'assignatura i presa de
contacte amb el nivell dels nous alumnes
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura.
Reforçament dels conceptes teòrics amb abundant material pràctic
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Resolució de problemes seguint exemples previs
Resolució de problemes, exercicis Resolució de problemes sobre un tema concret. Aquest
tipus d'activitat podrà ser avaluable.
Atenció personalitzada Consultes privades per a la resolució de dubtes