2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  ANÀLISI MATEMÀTICA I
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis
FB1
B2
Resolució de problemes de forma individual amb l'assistència del professor. Opcional
Proves de desenvolupament
FB1
B2
Una prova individual:

Número Real i Complexe
30%
Proves pràctiques
FB1
B2
Dues Proves Parcials Obligatòries 70%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Procés d'avaluació:

1 proves individuals de resolució de problemes durant el transcurs del curs: 30%
2 Proves parcials: 70%

Cada professor podrà escollir si vol avaluar les activitats de resolució de problemes i establir el pes d'aquestes proves a repartir amb el 30% de les proves de desenvolupament.

Una de les proves parcials consisteix en una prova global obligatòria. Es demana un mínim de 3 punts sobre 10 per a

poder convalidar aquesta prova global.

L'avaluació en segona convocatòria es farà a través d'un examen global únic.

Les proves es faran sense cap tipus de mitjans electrònics (Calculadores, ordinadors, telèfons, etc..)