2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  ÀLGEBRA LINEAL
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura
Sessió Magistral Desenvolupament dels continguts
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària Plantejament de problemes
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Resolució d'exercicis que s'han plantejat amb anterioritat
Atenció personalitzada