2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  ÀLGEBRA LINEAL
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves de desenvolupament
FB1
B2
C4
3 proves de realització d'exercicis 60%
Proves pràctiques
FB1
B2
C4
1 prova de realització de problemes i qüestions teòriques 40%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria