2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  ÀLGEBRA LINEAL
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves de desenvolupament
FB1
B2
2 proves de realització d'exercicis ( La primera prova tindrá un pes del 20% i la segona prova tindrá un pes del 40% ) 60%
Proves pràctiques
FB1
B2
1 prova global de realització de problemes i qüestions teòriques
Cal treure un mímim de 3 punts sobre 10 per superar l'avaluació
40%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Avaluació segona convocatòria : 1 prova global de problemes i qüestions teoriques (100%)

Les proves es faran sense cap tipus de mitjans electrònics (Calculadores, ordinadors, telèfons, etc..)