2012_13
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Engineering
A A 
english 
Degree of Electronic and Automation Engineering (2010)
 Subjects
  STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS
IDENTIFYING DATA 2012_13
Subject (*) STATISTICS AND TRANSFORMED METHODS Code 17204009
Study programme
Degree of Electronic and Automation Engineering (2010)
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period Exam timetables and dates
6 Basic Course Second First
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Eng. Electrònica, Elèctrica i Automàtica
Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
Coordinator
MARTÍNEZ SALAMERO, LUIS
EL AROUDI ., ABDELALI
E-mail luis.martinez@urv.cat
abdelali.elaroudi@urv.cat
Lecturers
MARTÍNEZ SALAMERO, LUIS
EL AROUDI ., ABDELALI
Web http://moodle.urv.cat
General description L'objectiu d'aquesta assignatura és presentar a l'alumne un marc de referència analític per a l'estudi de processos aleatoris, tant de naturalesa contínua com discreta. Sobre aquesta base es pretén introduir una sèrie de conceptes i tècniques d'especial rellevància pràctica en el processament de senyal, aplicables a un tipus específic de sistemes: els sistemes lineals invariants en el temps (sistemes LTI). L'assignatura proporciona també instruments bàsics per a l'estudi de fenòmens aleatoris i també proporciona mètodes d'optimització fent un èmfasi especial en la seva aplicació en els diversos camps. Totes les parts de l'assignatura estan estretament lligades.
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.