2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 3 5
Sessió Magistral
A2
FB1
B6
40 60 100
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
FB1
B2
C4
16 24 40
Atenció personalitzada
C4
2 3 5
 
Proves orals
C4
1 6 7
Proves de desenvolupament
FB1
C4
6 36 42
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat