2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
FB1
B2
C4
Per aclarir els dubtes que poden sorgir dels desenvolupaments teòrics, el professor proposarà diferents problemes de síntesi i d'anàlisi relacionats amb els conceptes teòrics. L'alumne pot ampliar els seus coneixements consultant bibliogràfica bàsica recomanada. Pot també resoldre problemes proposades en aquesta bibliografia.

L'alumne exposarà davant dels professors de l'assignatura la resolució d'un problema d'una col·lecció que haurà de lliurar obligatòriament.
10
Proves orals
C4
Es realitzarà també una prova oral en què l'alumne exposarà davant dels professors de l'assignatura la resolució d'un problema d'una col · lecció que haurà de lliurar obligatòriament. La valoració de cadascuna de les proves escrites i de la prova oral és el 25% de la nota final. 15
Proves de desenvolupament
FB1
C4
Es realitzaran tres proves escrites durant l'horari de classe. Aquestes proves son obligatòries i corresponen als tres temes de l'assignatura.La valoració de cadascuna de les proves escrites i de la prova oral és el 25% de la nota final. 75
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Es realitzaran tres proves escrites durant l'horari de classe. Aquestes proves son obligatòries i corresponen als tres temes de l'assignatura. Es realitzarà també una prova oral en què l'alumne exposarà davant dels professors de l'assignatura la resolució d'un problema d'una col · lecció que haurà de lliurar obligatòriament. La valoració de cadascuna de les proves escrites i de la prova oral és el 25% de la nota final.

En cas de no aprovar l'assignatura en la primera convocatòria, l'alumne tindrà dret a un examen a la segona convocatòria per al qual entrarà tot el temari de l'assignatura. La nota final de la segona convocatòria serà exclusivament la nota obtinguda en aquest últim examen.