2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
   Recomanacions

Assignatures que en continuen el temari
TEORIA DE CIRCUITS II/17204106

Assignatures que es recomana cursar simultàniament
TEORIA DE CIRCUITS I/17204105

Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
ANÀLISI MATEMÀTICA I/17204005
ANÀLISI MATEMÀTICA II/17204006
ÀLGEBRA LINEAL/17204007