2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
   Fonts d'informació
Bàsica Peter W. Atkins, Química General, Editorial Omega, 1992
José Costa López, Curso de ingeniería química: introducción a los procesos, las operaciones unitarias y los fenómenos de transporte, Editorial Reverté, 1994
Richard M. Felder y Ronald W. Rousseau, Principios elementales de los precesos químicos, 3a ed. Méjico:Limusa Wiley, 2003
J.B. Moulijn, M. Makkee, A. van Diepen, Chemical process technology, Editorial John Wiley and Sons, Ltd, 2001
D.A. Skoog, D.M. West, F.J. Holler, S.R. Crouch, Fundamentos de química analítica, 8a ed. Thomson, 2005
Peter W. Atkins, Loretta Jones, Principios de química, 3a ed. Panamericana, 2006

Complementària