2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  DIBUIX TÈCNIC
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2 Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.
Produeix imatges i representacions de peces, components o instal·lacions mitjançant ordinador.
Responsabilitza a l’alumne en que el dibuix tècnic és un llenguatge amb tot el seguit de regles que això implica.
 FB5 Coneix i aplica els fonaments dels sistemes de representació i coneix i aplica els seus mecanismes de representació.
Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.
Comprèn els mecanismes i les eines de la representació gràfica per ordinador.
Produeix imatges i representacions de peces, components o instal·lacions mitjançant ordinador.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2 Coneix i aplica els fonaments dels sistemes de representació i coneix i aplica els seus mecanismes de representació.
Compren els mecanismes i les eines de la representació gràfica per ordinador.
 B4 Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.
Produeix imatges i representacions de peces, components o instal·lacions mitjançant ordinador.
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4 Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa