2011_12
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería
A A 
castellano 
Grado de Ingeniería Electrónica Industrial y Automática (2010)
 Asignaturas
  DIBUJO TÉCNICO
   Resultados de aprendizaje
Tipo A Código Resultados de aprendizaje
 A2 Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.
Produeix imatges i representacions de peces, components o instal·lacions mitjançant ordinador.
Responsabilitza a l’alumne en que el dibuix tècnic és un llenguatge amb tot el seguit de regles que això implica.
 FB5 Coneix i aplica els fonaments dels sistemes de representació i coneix i aplica els seus mecanismes de representació.
Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.
Comprèn els mecanismes i les eines de la representació gràfica per ordinador.
Produeix imatges i representacions de peces, components o instal·lacions mitjançant ordinador.
Tipo B Código Resultados de aprendizaje
 B2 Coneix i aplica els fonaments dels sistemes de representació i coneix i aplica els seus mecanismes de representació.
Compren els mecanismes i les eines de la representació gràfica per ordinador.
 B4 Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.
Produeix imatges i representacions de peces, components o instal·lacions mitjançant ordinador.
Tipo C Código Resultados de aprendizaje
 C4 Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.
Produce un texto escrito bien estructurado, claro y rico.
Produce un texto escrito adecuado a la situación comunicativa.