2011_12
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Engineering
A A 
english 
Degree of Electronic and Automation Engineering (2010)
 Subjects
  TECHNICAL DRAWING
   Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A2 Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.
Produeix imatges i representacions de peces, components o instal·lacions mitjançant ordinador.
Responsabilitza a l’alumne en que el dibuix tècnic és un llenguatge amb tot el seguit de regles que això implica.
 FB5 Coneix i aplica els fonaments dels sistemes de representació i coneix i aplica els seus mecanismes de representació.
Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.
Comprèn els mecanismes i les eines de la representació gràfica per ordinador.
Produeix imatges i representacions de peces, components o instal·lacions mitjançant ordinador.
Type B Code Learning outcomes
 B2 Coneix i aplica els fonaments dels sistemes de representació i coneix i aplica els seus mecanismes de representació.
Compren els mecanismes i les eines de la representació gràfica per ordinador.
 B4 Prediu la representació d’una peça, component o instal·lació i produeix imatges i representacions òptimes de peces, components o instal·lacions.
Produeix imatges i representacions de peces, components o instal·lacions mitjançant ordinador.
Type C Code Learning outcomes
 C4 Produce grammatically correct written texts
Produce well-structured, clear and rich written texts
Produce written texts that are appropriate to the communicative situation