2013_14
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería
A A 
castellano 
Grado de Ingeniería Electrónica Industrial y Automática (2010)
 Asignaturas
  DIBUJO TÉCNICO
   Contenidos
tema Subtema
Tècniques de representació gràfica. Elements gràfics en projectes d'enginyeria.

Principis generals de la normalització.
La normalització industrial. El llenguatge comú. Cub de projeccions. Vistes. Seccions. Normes d’acotació. Simbologia d’elements bàsics.
Geometria mètrica i descriptiva.Tècniques de representació gràfica.

Sistema axonomètric.
Dibuix isomètric i perspectiva cavallera. Fonaments i aplicacions. Normes i acotació. Representació d'esquemes i instal·lacions.
Disseny assistit per ordinador. Elements gràfics en projectes d'enginyeria.Tècniques de representació gràfica.

Dibuix assistit per ordinador i aplicacions.
Dibuixar amb ordinador, programari bàsic:
1 - Representació d'esquemes d'instal·lacions.
2 - Representació de peces i conjunts.
3 - Dibuix isomètric amb ordinador.