2013_14
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Engineering
A A 
english 
Degree of Electronic and Automation Engineering (2010)
 Subjects
  TECHNICAL DRAWING
   Contents
Topic Sub-topic
Tècniques de representació gràfica. Elements gràfics en projectes d'enginyeria.

Principis generals de la normalització.
La normalització industrial. El llenguatge comú. Cub de projeccions. Vistes. Seccions. Normes d’acotació. Simbologia d’elements bàsics.
Geometria mètrica i descriptiva.Tècniques de representació gràfica.

Sistema axonomètric.
Dibuix isomètric i perspectiva cavallera. Fonaments i aplicacions. Normes i acotació. Representació d'esquemes i instal·lacions.
Disseny assistit per ordinador. Elements gràfics en projectes d'enginyeria.Tècniques de representació gràfica.

Dibuix assistit per ordinador i aplicacions.
Dibuixar amb ordinador, programari bàsic:
1 - Representació d'esquemes d'instal·lacions.
2 - Representació de peces i conjunts.
3 - Dibuix isomètric amb ordinador.