2011_12
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Engineering
A A 
english 
Degree of Electronic and Automation Engineering (2010)
 Subjects
  TECHNICAL DRAWING
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities S’explicarà a l’aula el programa del curs: matèria, temporització, avaluació, mitjans materials, programari, etc.
Lecture Mitjançant classes magistrals s’explicarà la teoria que figura al programa de l’assignatura.
Problem solving, classroom exercises Les pràctiques sobre el que s’ha explicat a les classes magistrals es realitzaran a les hores destinades a problemes. El alumnes han de portar a classe el material de dibuix adequat per portar-les a terme. El lliurament de les col•leccions de pràctiques és voluntari, però les pràctiques són avaluables.
Laboratory practicals Les pràctiques del laboratori de CAD constaran sobre la matèria explicada a les classes magistrals i d’acord amb el programari explicat i utilitzat a l’aula de CAD. El lliurament de les 3 pràctiques serà obligatori.