2019_20
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería
A A 
castellano 
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática (2010)
 Asignaturas
  DIBUJO TÉCNICO
   Metodologías
Metodologías
  descripción
Actividades introductorias S’explicarà a l’aula el programa del curs: matèria, temporització, avaluació, mitjans materials, programari, etc.
Sesión magistral Mitjançant classes magistrals s’explicarà la teoria que figura al programa de l’assignatura.
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria Les pràctiques sobre el que s’ha explicat a les classes magistrals es realitzaran a les hores destinades a problemes. El alumnes han de portar a classe el material de dibuix adequat per portar-les a terme. El lliurament de les pràctiques és voluntari, però les pràctiques són avaluables.
Prácticas en laboratorios Les pràctiques del laboratori de CAD constaran sobre la matèria explicada a les classes magistrals i d’acord amb el programari explicat i utilitzat a l’aula de CAD. El lliurament de les pràctiques serà avaluable.
Atención personalizada L’alumne sempre pot requerir del professor les explicacions i consultes oportunes a les hores de classe i d’atenció a l’alumnat.