2011_12
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Engineering
A A 
english 
Degree of Electronic and Automation Engineering (2010)
 Subjects
  TECHNICAL DRAWING
   Recommendations


 
Other comments
És molt recomanable treballar els continguts teòrics exposats a classe durant les hores assignades de problemes i de laboratori de CAD, ja que els dubtes que apareixen poden ser immediatament solucionats i també es pot treure un major rendiment del temps de dedicació a l’assignatura.