2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
Sessió Magistral
B5
C5
C6
15 40 55
Presentacions / exposicions
B3
C3
C4
10 30 40
Seminaris
B3
C3
C4
10 32 42
Atenció personalitzada
B3
6 0 6
 
Proves de desenvolupament
B3
1 1.5 2.5
Proves pràctiques
C4
1 1.5 2.5
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat