2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Introducció i presentació de l'assignatura
Sessió Magistral Exposició dels continguts teòrics
Presentacions / exposicions Exposició oral per part dels estudiants d'un tema concret o treball presentat prèviament per escrit
Seminaris Treball en profunditat d'un tema (monogràfic). Ampliació i relació dels continguts donats a les sessions magistrals amb el quefer professional.