2015_16
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Engineering
A A 
english 
Bachelor's Degree in Electronic and Automation Engineering (2010)
 Subjects
  AUTOMATION
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Presentació de l'assignatura a l'aula ordinària.
Pressa de contacte al laboratori: grups, assignació taula, material necessari
Lecture Exposició dels continguts de l'assignatura.
Teoria intercalada amb exemples significatius.
Laboratory practicals Estudi Previ obligatori abans de cada sessió de laboratori que s'ha de lliurar al moodle i s'avalua.
Sessions d'assistència obligatòria al laboratori (equips de dos persones) on es valoren tant la feina d'equip com la participació activa individual.
S'elabora una memòria amb els resultats obtinguts. S'avalua la capacitat d'aplicar els mètodes i procediments per a la realització de les mesures, la capacitat d'interpretar els resultats d'acord amb els coneixements i fonaments teòrics, i l'expressió escrita
Personal tuition Atenció individual o en petits grups al despatx dels professors i/o al fòrum del Campus Virutal.