2015_16
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Engineering
A A 
english 
Bachelor's Degree in Electronic and Automation Engineering (2010)
 Subjects
  AUTOMATION
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Laboratory practicals
A1
A3
RI6
EI11
Lliurament obligatori dels estudis previs. (10 %)
Assistència i realització obligatòries de les pràctiques amb lliurament de memòries. (40 %)
Es preveu la realització d'una sessió introductòria i d'un mínim de 5 pràctiques
50 %
Mixed tests
A1
A3
RI6
EI11
B3
2 Proves de 90 minuts a l'aula ordinària amb preguntes de tipus test i problemes. Donat el caràcter acumulatiu de l'assignatura el pes de les proves es va incrementant: 40 % la primera, 60 % la segona .
S'ha d'obtenir com a mínim un 4 en l'examen per poder sumar totes les notes restant
45 %
Others  

Es valora la participació constructiva a les classes. Lliurament d'exercicis i treballs realitzats individualment o en grup i demanats periòdicament.

5 %
 
Other comments and second call

S'ha d'obtenir com a mínim un 4 en l'examen de proves mixtes per poder sumar totes les notes restant

La segona convocatòria consistirà en una prova mixta (test i/o problemes) de tot el temari amb un pes del 45 % i s'ha d'obtenir com a mínim un 4 en l'examen per poder sumar totes les notes restant (les notes de practiques i del apartat altres es conservaran en la segona convocatòria i s'ha de complir el requisit especificat anteriorment).

No es farà cap prova específica per avaluar les pràctiques de laboratori a la segona convocatòria perquè han de ser realitzades obligatòriament durant el període d'avaluació continuada.

Recordar als alumnes que no es poden tenir dispositius electrònics a l'aula