2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  SISTEMES ROBOTITZATS
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 RI6 Coneix els elements que componen els robots industrials.
Comprèn el funcionament físic d’un robot industrial.
 EI9 Sap interpretar les característiques tècniques d’un robot industrial.
Sap calcular la cinemàtica de robots industrials.
Utilitza els mètodes matemàtics de localització espacial.
Coneix els mètodes de obtenció del model dinàmic de robots industrials.
Coneix els mètodes de control dinàmic aplicats en robòtica industrial.
Coneix els mètodes de generació de trajectòries cartesianes i articulars.
Coneix els llenguatges i entorns de programació per a robots industrials.
Sap programar un robot per a una aplicació d’automatització industrial.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B3 És capaç de resoldre problemes de forma enginyosa, amb iniciativa i creativitat, tenint en compte els conceptes de l'assignatura.
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge